MENU
Aula_close Layer 1

Kontakt

Hastrupskolen
Langelandsvej 70
4600 Køge
 
Telefon: 56 67 29 70
 
 
Skoleleder: Thomas Kielgast
Pædagogisk afdelingsleder/souschef: Cirkeline Mølgaard
Adm. afdelingsleder: Erling Knappmann
 
SFO-leder: Troels Clausen (31 43 29 79)
Juniorklub: Koordinernede pædagog: Morten Sejr
 
Sekretær: Dorthe Agertoug
 
Skolepsykolog: Rebekka Tangstad
Tale/hørelærer: Bent Larsen
Sundhedsplejerske: Sidsel Hartkoppp
Forebyggende rådgiver: Trine Villadsen
UUV-vejleder: Nanna Fogtmann (mobil: 21 24 23 76)
 
Køge Ejendomscenter:
Områdeleder: Jan Jaszczak
Servicemedarbejder: Kim Jørgensen (mobil: 28 79 20 09)
Servicemedarbejder: Erik Andersen (mobil: 28 79 20 08)
 
 
Kontakt til skolens personale:
Skolens personale kontaktes normalt via beskedsystemet i ForældreIntra eller ElevIntra. Alternativt kan personalet kontaktes via:
 
- Skolens e-mail: hastrupskolen@koege.dk
  Angiv navn på den person du ønsker at kontakte. Mailen vil derefter viderebringes til rette vedkommende.
 
- Skolens kontor på tlf. 56 67 29 70
  Hvis personen du ønsker at kontakte ikke træffes, kan der lægges besked hos sekretæren, som vil viderebringe beskeden.