Gå til hovedindholdet
MENU
Aula_close Layer 1

Om SFO og Klub

Hastrupskolens SFO
Klemmenstrupvej 31
4600 Køge
Tlf.: 28792267
SFO - leder: Troels Clausen, tlf: 31432979 
 
Åbningstider:
På skoledage kl. 6.00 - 8.00 
på skoledage åbner SFO´en, når børnene har fri fra skole.
 vi lukker hverdage kl. 17.00
                 (Fredag kl. 16.30)
 
På skole fridage kl. 6.00 - 17.00
                      (Fredag kl. 16.30)
 
Der kan lægges besked på telefonsvarer på 28792267
 
Ind og udmeldelse: af både SFO og juniorklub, foregår på minpladsanvisning.koege.dk
 
Fast personale:
Hastrupskolens SFO har pt. 10 fastansatte (inkl. SFO-lederen) rimeligt jævnt fordelt på mænd og kvinder i alle aldre, hvilket vi mener er vigtigt for børnene, da de har brug for rollemodeller af begge køn.
 
Hastrupskolens Junior- og Ungdomsklub
Langelandsvej 72
4600 Køge
Tlf.: 28792268
SFO - leder: Troels Clausen mail: troels.k.clausen@koege.dk
Afdelingsleder SFO/klub: Morten Sejr Mail: morten.sejr@koege.dk
 
Juniorklubbens Åbningstider:
På skoledage åbner Juniorklubben, når børnene har fri fra skole
vi lukker hverdage 17.00, dog fredage 16:30
 
Ungdomsklubbens Åbningstider:
Mandag til Torsdag 18:30 - 21:30
 
Fast personale:
Hastrupskolens Juniorklub har pt. 5 fuldtids ansatte.
(inkl. den koordinerende pædagog)
i ungdomsklubben er der pt. 4 deltidsansatte.
 
Andet personale:
Vi modtager periodevis skolepraktikanter, arbejdsprøvninger og  
pædagogstuderende i projektforløb.
Vi har igennem Køge Ejendomscenter to servicemedarbejdere, som   
varetager de grønne områder og lignende.


Tillidshverv:
Tillidsrepræsentant for BUPL-personale - Karen-Marie Hoel Schandorff tlf: 28792267 
mail: karenmarie.schandorf@koege.dk

Tillidsrepræsentant for FOA-personale - Jens Mortensen tlf: 28792268
 
Hastrupskolens SFO og Juniorklub fælles værdigrundlag:

At Hastrupskolens SFO og Juniorklub fremstår som en velfungerende skolefritidsordning, der danner rammen om børn og unges fritidsliv, hvor vi løbende arbejder med at kvalitetsudvikle de pædagogiske mål og den pædagogiske praksis.

At de pædagogiske opgaver løses så professionelt og kvalificeret, at det påkalder sig respekt og anerkendelse fra brugerne og samarbejdspartnere, sådan at det pædagogiske personale føler glæde og stolthed ved at arbejde på Hastrupskolens SFO og Juniorklub.

Hastrupskolens SFO og Juniorklub vil gerne kendetegnes på følgende værdier i vores  daglige pædagogiske arbejde.

 • Tillid
 • Gensidig respekt
 • Troværdighed
 • Ansvarlighed for helheden
 • Glæde og humor
 • Samarbejdsvilje
 • Positiv kommunikation
 • Medbestemmelse
 • Professionalisme
 • Faglighed
 • Konstruktivt forældresamarbejde
 • Positivt samarbejde med og i lokal samfundet.
 • Relations arbejde mellem SFO/Juniorklub og skole