Gå til hovedindholdet
MENU
Aula_close Layer 1

Mobilpolitik

Mobilpolitik

Hastrupskolen er en mobilfri skole og SFO/klub. Det betyder, at alle elever afleverer deres slukkede mobiltelefoner og smartwatches om morgenen, når de kommer i skole. Telefonerne er låst inde hele skoledagen og udleveres ved dagens afslutning. På SFO’en og klubben afleveres de ikke, når eleverne ankommer, men skal blive i tasken. Barnet kan få lov af personalet til at bruge telefonen til at kontakte forældrene o.l.

Mobiltelefoner kan i nogle undervisningssituationer være gode og aktive medspillere til at gøre undervisningen motiverende og skabe større læring. Derfor kan de blive udleveret i visse undervisningssituationer og skal herefter afleveres tilbage til læreren og låses inde igen.

I udskolingen benyttes der digitale læringsportaler i mange fag. Skolen vil få installeret firewalls, så eleverne ikke har mulighed for at lade sig distrahere, når de arbejder på deres computere. Det vil sige, at der bliver blokeret for adgang til sociale medier, streaming, shopping og sider med seksuelt indhold.

På lejrskoler og ekskursioner sætter lærerne rammen for brugen af digitale medier og kan vælge at udlevere telefoner i særlige tidsrum, eller når det giver mening ift. kontekst og opgave.

I særlige akutte situationer kan forældre og pårørende ringe til skolens kontor, som vil give vigtige beskeder videre til elever.

Ligeledes vil teknologien fortsat anvendes, hvor det er nødvendigt ift. enkelte elevers sundhed og trivsel – fx ved insulinmålinger, nedsat hørelse og lignende. Dette aftales mellem skolen og hjemmet, og eleverne i klassen orienteres herom, så der er forståelse for dette i fællesskabet. 

I tilfælde af at en elev ikke afleverer sin telefon, vil hjemmet blive kontaktet, da dette anses som et brud på skolens retningslinjer.

Ved at minimere digitalt støj ønsker vi:

  •  at eleverne oplever ro til fordybelse og flow i deres læring,

  •  at eleverne oplever oprigtigt nærvær i fællesskaberne, så de får dækket deres sociale behov og bl.a. udvikler empati og dybere venskaber,

  •  at eleverne bruger deres pauser på aktiviteter med bevægelse og leg.

Både den seneste forskning og ikke mindst skolens egne erfaringer på forskellige årgange viser, at der er store fordele ved, at mobiltelefonerne ikke er fremme i skoletiden bortset fra de situationer, hvor lærerne og pædagogerne vurderer, at mobilerne har en konstruktiv effekt i forhold til elevernes læring. Det har desuden vist sig, at elever uden mobiltelefoner i pauserne har oplevet et større fællesskab og får bevæget sig mere. Det har været med til at skabe større trivsel i klasserne, og mange elever har udtrykt stor glæde ved ordningen.

Vi forventer desuden, at forældre løbende taler med deres børn om brugen af digitale og sociale medier – både ift. sprogbrug, billeddeling, digital mobning osv. Vi oplever desværre, at mange konflikter fra sociale medier rykker med over i skolen.

Forældre kan finde råd og vejledning på cfdp.dk (center for digital pædagogik) eller redbarnet.dk/foraeldre/ 


Godkendt af skolebestyrelsen den 6. december 2023. 
Politikken skal evalueres én gang årligt.

Dokumenter mediebibliotek