MENU
Aula_close Layer 1

Plan ift. grænseoverskridende adfærd - elever

 

Mål; En skole med god tone og positiv adfærd, hvor der er trygt og rart og der udvises gensidig respekt.

  • Vi ønsker at der sættes fokus på sprog og adfærd.
  • Vi kan ikke acceptere grænseoverskridende verbal og fysisk adfærd.
  • Eksempler kunne være; ”Jeg slår dig ihjel!”, ”Din fucking luder”, at eleven slår, sparker, skubber. (Vold, skældsord, trusler).
  • Det er lærerens vurdering ift. ovenstående, der ligger til grund for følgende procedure;

    Hvis en elev udviser en grænseoverskridende verbal og/eller fysisk adfærd overfor andre;
     

- Eleven tages ud af undervisningen og sendes til kontoret.
Ved behov for hjælp, kontaktes kontoret

- Medarbejdere og elever orienterer/fortæller ledelsen om hændelsen.

- Forældre kontaktes om hjemsendelse/fraværet fra undervisningen skriftligt eller mundtligt.
Af ledelsen, inklusionsvejleder eller lærer.

- Ved gentagne episoder
Ved gentagne episoder eller særlig bekymring skal teamet sammen med forældrene (evt. i samarbejde med inklusionsvejlederne) udarbejde en pædagogisk handleplan, hvor tiltag og arbejdet omkring barnet beskrives.