Gå til hovedindholdet
MENU
Aula_close Layer 1

Plan ift. grænseoverskridende adfærd - elever

Plan ift. grænseoverskridende adfærd - elever

Mål:

 En skole med god tone og positiv adfærd, hvor der er trygt og rart
 og der udvises gensidig respekt.


•   Vi ønsker, at der sættes fokus på sprog og adfærd.

•   Vi kan ikke acceptere grænseoverskridende verbal og fysisk adfærd.

•   Eksempler kunne være; at eleven slår, sparker, truer eller bruger grove skældsord.

•   Det er lærerens vurdering ift. ovenstående, der ligger til grund for følgende procedure;

     Hvis en elev udviser en grænseoverskridende verbal og/eller fysisk adfærd overfor andre;

 • Eleven tages ud af undervisningen og sendes til kontoret.
  Ved behov for hjælp, kontaktes kontoret.

   
 • Medarbejdere og elever orienterer/fortæller ledelsen om hændelsen, og på baggrund af denne vurderer skolen, om eleven/eleverne skal sendes hjem.
   
 • Forældre kontaktes om hjemsendelse/fraværet fra undervisningen skriftligt eller mundtligt.
  Af ledelsen, inklusionsvejleder eller lærer.

   
 • SFO’en orienteres.
   
 • Episoden dokumenteres i ’Sikre filer’ på Aula.
  Med udfyldelse af skema 2, som lægges i begge elevers mapper på Aula.

   
 • Ved gentagne episoder
  Ved gentagne episoder eller særlig bekymring skal teamet sammen med forældrene (evt. i samarbejde med inklusionsvejlederne) udarbejde en pædagogisk handleplan, hvor tiltag og arbejdet omkring barnet beskrives.

   
 • Hændelsen bringes til ressourceteamet.

     Øvrige interventionsmuligheder/foranstaltninger

Med afsæt i klassens/teamets egne indsatser og tiltag, kan der i særlige tilfælde arbejdes videre med sideløbende interventionsmuligheder:

•   Mægling mellem eleverne.

•   Skolens inklusionstimer bruges til støtte i klassen. Her arbejdes med tydelige mål og progression for både elev og teamet (kan kombineres med muligheden for reduceret skema og enkelte timer uden for klassen eller i andre klasser).

Hvis dette ikke har ønsket effekt, kan eleven ekskluderes og tilbydes et reduceret skema, hvor undervisningen i en periode foregår uden for klassen.

•   Der kan iværksættes et intensivt Klassemødeforløb med særlig fokus på grimt sprog og vredes/konflikt-håndtering.

•   Der kan iværksættes og sikres en helhedsorienteret indsats, hvor forældre, familieafdeling og andre relevante samarbejdspartner involveres ved bl.a. løbende netværksmøder/samarbejdsmøder.