MENU
Aula_close Layer 1

Opdatering ang. genåbning på Hastrupskolen & SFO

Kære alle.
I mandags meddelte statsministeren, at der nu forelægger en plan for en gradvis kontrolleret genåbning af Danmark igen.
For Hastrupskolens og SFO’ens vedkommende betyder det følgende:

 

- 1.april-børnene (vores kommende 0. klasser) starter på SFO’en onsdag den 15. april. I kan desuden læse mere på:
https://hastrupskolen.aula.dk/foraeldremoede-1-april-foraeldre

- 0. - 1. klasse samt M1 og LÆS 1 og 2 starter på skolen og i SFO’en torsdag den 16. april

- 2. - 3. klasse starter på skolen og i SFO’en fredag den 17. april

- 4. - 5. klasse samt M2 starter på skolen og i SFO’en mandag den 20. april

Den præcise mødetid for alle klasser vil blive meldt ud på fredag.

Indtil klasserne igen møder i skole modtager de stadig hjemmeundervisning, ligesom at nødpasning og nødundervisning stadig vil være muligt på skolen og i SFO’en.

På fredag vil vi ligeledes informere om præcis hvordan I skal møde ind, så vi overholder Sundsstyrelsens retningslinjer. Dette gælder f.eks. i forbindelse med aflevering og afhentning af børnene. I kan evt. læse mere i denne vejledning fra Sundhedsstyrelsen

Derudover ved vi at:

- De ældre elever fra 6. til 10. klassetrin fortsat skal blive hjemme og modtage digital undervisning. Dette gælder indtil videre frem til 10. maj.

- Årets afgangsprøver for 9. årgang er aflyst. Eleverne modtager fortsat undervisning frem til sommerferien 2020, og de afsluttende standpunktskaraktererne bliver gældende. De gives senest muligt på skoleåret.

Vi vil fortsat informere både via AULA, vores hjemmeside: https://hastrupskolen.aula.dk og for de børn der skulle starte i SFO 1. april (vores kommende 0. klasser), vil informationer blive sendt til e-boks.